Ana içeriğe atla

Bizden Haberler

Açık

Air Liquide, sürdürülebilir bir gelecek için Ekonomik Performans ve Sosyal Sorumluluk hedeflerini açıkladı

Air Liquide, büyüme ivmesi ile performans ve sürdürülebilirlik odaklı stratejisi doğrultusunda, yeni Ekonomik Performans ve Sosyal Sorumluluk (ESG) hedeflerini açıkladı.

Air Liquide Grubu’nun, fark yaratmayı amaçlayan bu hedefleri üç alana odaklanıyor:

  • Düşük karbonlu bir toplum için karbondioksit emisyonlarının azaltılması
  • Hastalara yönelik sağlık hizmetleri
  • Çalışanlarla ilişkilerin temeline güveni yerleştirmek, sınıfının en iyisi bir yönetim yapısı oluşturmak

Karbondioksit emisyonlarının azaltılması

2015 Paris Anlaşması doğrultusunda, Grubun taahhütleri iklim değişikliği ve enerji geçişinin aciliyetini ele alıyor; 2050 yılına kadar  (2025 ve 2035’te dönüm noktalarından geçerek) karbon nötr olmayı hedefliyor. Grup, 2025 civarında mutlak karbondioksit emisyonlarını azaltmaya başlamak, 2035 yılına kadar ise “Scope 1” (Doğrudan Karbon Ayak İzi) ve “Scope 2” (Dolaylı Karbon Ayak İzi) emisyonlarında 2020'ye kıyasla  %33'lük bir düşüşe ulaşmak istiyor.

Bu bağlamda Grup, halihazırdaki 2025 yılında karbon yoğunluğunu kg CO2/ € Ebitda cinsinden 2015 yılına göre% -30 azaltma hedefini de sürdürmektedir.

Varlıklarını karbondan arındırmak için Air Liquide, karbondioksit yakalama, elektrolizle düşük karbonlu hidrojen üretimini hızlandırma veya biyometan gibi yenilenebilir hammaddeleri kullanma gibi adımlar atacak. Dolaylı emisyonlarla ilgili olarak, enerji verimliliğini ve düşük karbonlu elektrik tüketimini artırmaya odaklanacaktır.

Air Liquide ayrıca, müşterilerinin karbondioksit emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için çok çeşitli düşük karbonlu çözümler sunacak. Bu düşük karbonlu gaz çözümleri, proseslerin dönüştürülmesi için müşterilere eşlik etmek, karbon yakalamadaki uzmanlığını sunmak ve varlıkları devralarak karbondan arındırma gibi hizmetleri kapsayacak. 

Hedefler, hidrojen enerjisinin geliştirilerek, 2035'e kadar hidrojenden elde edilen gelirin 3 katı artırılarak ve 6 milyar Euro seviyesine ulaşması hedefleniyor. Grup, bu hedefe, düşük karbonlu hidrojen tedarik zincirine yatırım yaparak ve sanayi ile ulaşım için düşük karbonlu hidrojen ekosistemine destek sağlayarak ulaşmayı hedefliyor. Air Liquide, 2030’a kadar toplam elektroliz kapasitesini 3GW seviyesine getirmeyi hedefliyor. 

Hastalar için sağlık hizmetleri

Sağlık hizmetleri alanında önemli rol oynayan Grup, evde bakım gören kronik hastaların yaşam kalitesini artırmak ve düşük ile orta gelirli ülkelerin kırsal kesimlerinde medikal oksijene erişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Böylelikle;

Bir yandan, dijital çözümler ve yeni kişiselleştirilmiş bakım planlarından yararlanarak hastalar için özelleştirilmiş bakım yolları teşvik edilecek, Öte yandan kırsal kesimlerdeki sağlık tesisleri oksijenle donatılarak Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar genişletilecektir.

Çalışanlarla ilişkilerin temeline güveni yerleştirmek, sınıfının en iyisi bir yönetim yapısı oluşturmak

Grup, emniyeti her zaman önce tutarak, çalışanlarına eşit temelde bir sağlık güvencesi paketi sağlamayı,  yöneticiler ve uzmanlar arasında kadın istihdamını da %35 hedefine ulaştırarak kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik edecek. Air Liquide böylelikle emniyetli, kapsayıcı ve cazip bir çalışma ortamı yaratmaya devam edecektir. Ayrıca, çalışanlara Grubun çevre, ekonomik ve sosyal sorumluluk hedefleri ile örtüşen çalışmalar ve projelere katkı sağlamaya imkanı sunacak. 

Kurumsal yönetim alanında, Grup, çeşitli ve bağımsız Yönetim Kurulu ile etik, sorumlu diyalog anlamında iyi uygulamaları hayata geçirecek ve tüm hissedarlarla yakın ilişkiler kuracaktır.

 

Merkez ofis:

Reşitpaşa Mh. Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 Kat:2 D:8 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 (212) 345 11 40

E-posta:

ww-musteri-hizmetleri@airliquide.com